میرعبدالله تیموری

شرکت حمل و نقل بین المللی آذرتاش توس

ترانزیت کالا به افغانستان و پاکستان و آسیای میانه خرید فروش انواع گوگرد گرانول و کلوخه و پاستیل از کشورهای ازبکستان ، ترکمنستان و ایران و ارسال به
هند و چین و پاکستان

لینک کوتاه

لینک کوتاه

در چند ثانیه این صفحه را به اشتراک بگذارید

https://dchl.ir/azartashtoos