سردار سرتیپ احد مرادی

دبیرانقلاب معادن کشور
کمیسیون تعامل کشور
معاونت جمعیت گام دوم انقلاب
مدیرعامل منطقه تجاری ، اقتصادی مکران

لینک کوتاه

لینک کوتاه

در چند ثانیه این صفحه را به اشتراک بگذارید

کافیست تصویر بالا را اسکن کنید